חפש באתר מפת פרויקטים
אודות
תמ"א 38
התמחויות
בשיווק
נדל"ן בחו"ל
פרויקטים
צור קשר

סקרים ותחזיות של מוסדות מחקר בישראל ובעולם צופים רעידת אדמה בישראל.
 לא ניתן כמובן לחזות את המועד המדויק של התרחשותה אולם, ברור כי יש להיערך לקראתה.
 כחלק מההערכות הוקמה בשנת 1999 ועדת היגוי ממשלתית הכוללת נציגים של משרדי הממשלה השונים, גופי חירום, מכוני מחקר וארגונים אזרחיים. ועדת ההיגוי עוסקת בכלל הנושאים הקשורים להכנות לקראת רעידת אדמה: הקמת מרכזי מידע, הכנת מענה רפואי, מניעת נזקים בתחום הבניה הקיימת והחדשה, חקיקה ועוד.
בישראל תקנות מחייבות לעמידות מבנים ברעידות אדמה. התקנות הוכנס לשימוש ב-1975 וכל מבנה חדש מחויב לעמוד בהן.
 כחלק מההכנות לרעידת אדמה עלה הצורך בחיזוק מבנים קיימים שנבנו טרם כניסת התקנות לתוקף. אי לכך בשנת 2005 גובשה תוכנית מתאר ארצית מספר 38 (תמ"א 38). התוכנית קובעת הנחיות תכנוניות לחיזוק מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה ובמקביל מגדירה תמריצים כלכליים כגון: הוספת יחידות דיור והרחב יחידות דיור קיימות, במטרה לעודד תושבים לבצע את החיזוק של המבנה בכוחות עצמם.
 רבים מתושבי ישראל נמצאים בשלבים שונים של יישום התוכנית. על אף החשיבות הרבה ביישום התוכנית וחיזוק המבנים הרבים שנבנו בטרם קיומן של התקנות המחייבות לעמידות מבנים ברעידות אדמה לא הוקם גוף מקצועי המספק מידע עדכני לגבי אופן ואפשרויות המימוש הקיימות.

.

היתרונות במימוש תמ"א 38 :


היתרון המרכזי בתמ"א 38 הוא חיזוק ,השבחת הנכס ותוספת בניה וכל זאת ללא תשלום מצד הדיירים.

• הוספת פיר מעלית יצוק – תוספת מעלית לבניין.
• הוספת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) - תוספת חדר לדירה.
• חיזוק קומת העמודים על ידי סגירתם לחדרים – תוספת חדרים ומחסנים בקומת הקרקע.
• הוספת קומה נוספת לבניין במסגרת התמריצים הניתנים בתוכנית.
• שיפוץ הבניין (הלובי, החצר, החניה ועוד).
• וכמובן: שיפור עמידות המבנה בפני רעידות אדמה